Zľava do 30% pri platbe online!

Je Turecko v EÚ, čiže v Európskej únií?

Publikované 20 Jún, 2022
                     Patrí Turecko do EÚ? 
 
Otázka sa môže zdať triviálna a väčšinu z nás je odpoveď zrejmá. Turecko NIE JE ČLENOM EURÓPSKEJ ÚNIE, aj keď časť územia zeme sa nachádza v Európe. Na druhej strane je to zem, ktorá sa o vstup do EÚ snaží najdlhšie zo všetkých. Prečo presne má Turecko stále status kandidátskej zeme? Aká je prekážka na ceste k vstupu do kruhu únie? Nižšie vám poskytneme stručný prehľad situácie. 
 
 
Vráťme sa o pár rokov naspäť 
 
Turecko požiadalo o vstup do Európskej únie v roku 1959. O štyridsať rokov neskôr získalo status kandidátskej zeme a v roku 2005 začalo jednanie o jeho členstve. Tempo jedna však nikdy nebolo rýchle. Geopolitické, ekonomické, náboženské, kultúrne a demografické ohľady často vedú k veľkej neochote ostatních európskych zemí voči sekulárnej, byť sekulárnou časťou dominantnej moslimskej časti Turecka.
 
Prečo EÚ nechce Turecko? 
 
Ak by Turecko vstúpilo do EÚ, bolo by jediným členom obývaným takmer so 100 % moslimami, ktorých je skoro 70 miliónov. Naviac by bolo druhým najväčším členom organizácie hneď po Nemeck, kde je ľahké nájsť tureckú menšinu.
  • Turecko je poľnohospodárska zem a má vyššie percento zamestnanosti v poľnohospodárstve ako ktorýkoľvek členský štát v Únií. Táto zem naviac nepatrí medzi najbohatšie, čo znamená že by po vstupe do EÚ dostávala najviac finančných prostriedkov z regionálnych fondov a následne by sa výrazne znížili prostriedky pre ostatných členov EÚ.
  • Pomerne nepriateľské vzťahy s Gréckom a Cyprusom spôsobené pohnutou minulosťou rovnako výrazne spomalujú vyjednávacie procesy s EÚ.
  • Turci sú obviňovaní, že sa nedokážu naplno prispôsobiť zásadám panujúcim v Európe, vrátane slobody slova, zabezpečenia práv národnostných menšin a obmedzenia role armády vo verejnom živote.
  • Nevýhodou je takisto poloha zeme, a to susedstvo s neklidnými zemami blízkeho východu, kde dochádza k prípadom extrémneho islamského extrémizmu (terorismu).
  • Až 99 % Turkov sú vyznávači islamu a obyvatelia Európy sa boja veľkého prílivu týchto obyvateľov do Európy. Strach z islamu medzi európanmi v posledných rokoch zosílil kvôli útokom v západoeurópskych zemiach, ktoré tiež z veľkej časti obýva turecká menšina. Blízkovýchodní teroristi bohužial tvrdia, že organizujú útoky v mene islamu v snahe rozhádať a rozdeliť moslimské spoločnosti s Európanmi. Pravdou však je, že terorizmus nepochádza zo žiadneho náboženstva ani ideológie! Dôsledkom teroristickej propagácie je rastúci strach obyvateľov Európy a šírenie islamofóbie.

Má táto situácia nejaké výhody? 

Sú však aj takí, ktorí sa prihovárajú za členstvo Turecka v EÚ. Priaznivci zdôrazňujú význam zeme pre NATO a jeho odhodlanie čeliť medzinárodnému terorizmu v mierových procesoch na blízkom východe.

Nedá sa nezmieniť ani aktívnu účasť Turecka v boji  proti nelegálnej imigrácií a kriminalite a obrosvký vojenský potenciál zeme, ktorý by mohol výrazne posilniť bezpečnosť a obranu Európskej únie.

Vzhľadom k tomu, že Turecko považujeme za potencionálneho kandidáta, je treba mať na pamäti takisto tranzit energetických zdrojov a možnosť rozširovania kontaktov s ďaľšími moslimskými zemami.

Turci ako kandidáti na členstvo v Európskej únií dosahujú dobrý pokrok k vykonávaní reforiem na politickej, hospodárskej a sociálnej úrovni a úzke vzťahy s úniou a už zahájené predbežné jednania predstavujú určitý druh podnetu k prispôsobeniu sa štandardom EÚ a preto je v súčastnosti cieľom vytvoriť štát po vzore západných demokracií.

Európska únia stále nedala definitívnu odpoveď na otázku či bude či bude Turecko do EÚ prijaté a jednania určite ešte chvíľu potrvajú. Pred Turkami je ešte veľa práce, ale je tu šanca, že vďaka postupne zavádzaným zmenám bude Turecko po toľko rokoch snaženia sa schopné stať sa členom EÚ. 

 

Je dobrý nápad, aby sa Turecko stalo členom Európskej únie?

pay with iyzico methods