Zľava do 30% pri platbe online!
                                                             Ochrana údajov
 
1) Správcom vašich osobných údajov je turecká cestovná kancelária Asi Turizm, adresa Saray Mah Haci Hamdioğlu Cad. Kale Apt 23/1 07 400 Alanya Antalya Turkey, majiteľ spoločnosti alanyaonline.pl
 
2) V otázkach ochrany osobných údajov kontaktuje e-mail adresu: ahojalanya@gmail.com alebo umitm@asiturizm.com
 
3) Vaše osobné údaje budú spracované za účelom uzavretia zmluvy - na rezerváciu výletov v Turecku a na štatistické účely (zhromažďovanie štatistík o používateľoch webových stránok)
 
4) Príjemcami vašich osobných údajov sú oprávnení zamestnanci, dodávatelia zabezpečujúci dopravné, hotelové, sprievodcovské, marketingové a účtovnícke služby pre našu spoločnosť.
 
5) Keďže sa nachádzame v Turecku a pôsobíme v tejto krajine, vaše osobné údaje sú prenášané mimo Európsku ekonomickú oblasť v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto zmluvy, ktorú ste uzavreli.
 
6) Vaše osobné údaje sa budú uchovávať po dobu platnosti tejto zmluvy alebo do odvolania vášho súhlasu. Údaje budú v rozsahu vyplývajúcom z daňových predpisov spracovávané po dobu 6 rokov.
 
7) Máte právo na prístup k svojim údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenos údajov, právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 
8) Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovávanie vašich osobných údajov porušuje vaše práva na ochranu údajov.
 
9) Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a dôsledkom neposkytnutia osobných údajov môže nastať neschopnosť poskytnúť službu v našej spoločnosti, inak povedané fakultatívny výlet.
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte.
Tím Ahoj Alanya 
pay with iyzico methods
getContent select content from page_params pp join system_property p on p.numeric_value = pp.alternates_key where page_type = $1 and site = $2 and p.name = $3 order by coalesce(pp.updated_at, pp.created_at) desc limit 1, cookies.info.key
V Turecku máme radi sladkosti... a samozrejme koláče! Aj naša internetová stránka využíva "koláče" čiže aplikáciu cookies z rôznych dôvodov. Potrebujeme ich na obsluhu a využívanie marketingu. Viac na téma cookies a ich druho, zásad a fukcii nájdete v súkromných nastavenbiach. Ak máš aj ty rád cookies a súhlasíš s ich nastaveniami tak klikni na "Súhlasím s pravidlami" ak nie tak klikni na "zmena nastavenia" v okienku.